Kort på svenska

Mechelingatan förnyas under åren 2017–2018 på sträckan mellan Alkärrsgatan och Nordenskiöldsplatsen. Renoveringen är nödvändig, eftersom kommunaltekniken under gatan är föråldrad.

Gatan kommer även i fortsättningen att vara en 2+2-filig huvudgata, men fotgängare och bilister får egna separata gångleder. Cykeltrafiken löper på cykelfiler som är i nivå med körbanan samt på enkelriktade cykelvägar. 

Spårvagnshållplatserna på Caloniusgatan och Sandnäsgatan förenas vid Arkadiagatans korsning. Med denna åtgärd förbättras hastigheten och tillförlitligheten för spårvagn 8. Kvälls- och nattparkeringen längs gatan tas bort. 

I samband med renoveringen förnyas all kommunalteknik under gatan: gamla avloppsrör, fjärrvärmerör och kabeldragningar. Ur synpunkten för hållbar utveckling är det en stor förändring att dagvattnet i framtiden inte längre blandas med avfallsvattnet. 

En vacker, grönskande och trivsam stadsmiljö är viktig även i framtiden

Gatans allé förnyas som en helhet. De sista träden fälls nästa höst. Ett speciellt gammalt träd intill Sibeliusmonumentet besparas dock.

Fler nya träd än tidigare planteras och de har även skyddats så att de ska vara mer tåliga. De nya träden eftersöks i huvudsak i Finland, men även i plantskolor i Sverige, Danmark och Tyskland. De nya trädplantorna planteras på platsen så stora som möjligt, cirka 7–8 meter höga. 

Om trafikarrangemangen informeras aktivt och proaktivt

Byggarbetet kommer att i hög utsträckning störa trafiken på Mechelingatan. Trots detta kommer gatan att vara i bruk under hela entreprenaden.