Kysymyksiä ja vastauksia

Poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2018 loppuun asti ja vaikuttavat Mechelininkadulla välillä Leppäsuonkatu–Nordenskiöldinaukio. 

Kysymys: Mitä urakassa tehdään? 

Vastaus: Mechelininkatu peruskorjataan Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion väliltä. 

Peruskorjauksessa vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot korvataan uusilla, raitiokiskot uusitaan, kaksi pysäkkiä yhdistetään, ajoradat rakennetaan uudestaan ja kadun molemmille reunoille lisätään yksisuuntaiset pyöräkaistat. Ilta- ja yöpysäköinti poistuu.

Mechelininkatu on jatkossakin 2+2-kaistainen pääkatu. Urakan valmistuttua niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin on sujuvaa kulkea siellä. 

Kysymys: Miksi pyöräreittejä muutetaan?

Vastaus: Pyörätiejärjestelyt parantavat merkittävästi pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta sekä selkeyttävät liikenneympäristöä ahtaassa katutilassa ja liittymissä. Tulevaisuudessa kaikilla liikennemuodoilla on oma, erillinen tilansa Mechelininkadulla. 

Järjestely kuuluu kantakaupungin pyöräilyn runkoreittiverkon parantamiseen Ruoholahden ja Pasilan välillä.

Kysymys: Mitä muutoksia raitiovaunulinjalle tehdään?

Vastaus: Caloniuksenkadun ja Hietaniemenkadun raitiovaunupysäkit yhdistetään Arkadiankadun risteyksen kohdalle. Toimenpiteellä parannetaan 8-ratikan nopeutta ja luotettavuutta sekä saadaan liikennöintiin kustannussäästöjä.

Kysymys: Onko kyse kuitenkin lähinnä pyörätieurakasta? 

Vastaus: Ei, kyse on isosta peruskorjauksesta, jossa uusitaan kerralla niin kunnallistekniikka kuin katutilan käyttöjärjestelytkin.

Kysymys: Miksi peruskorjaus tehdään?

Vastaus: Mechelininkadun urakka on kulttuurihistoriallisesti tärkeän asunto- ja liikennekadun peruskorjaus, joka on välttämätöntä tehdä. 

Kaupunkia on pakko uudistaa, jotta se olisi toimiva ja viihtyisä asukkailleen myös tulevaisuudessa.

Kysymys: Mikä on koko urakan kesto?

Vastaus: Työt alkoivat 18. tammikuuta 2017. Koko urakka on valmis 2018 loppuun mennessä.

Kysymys: Kuka toimii urakoitsijana?

Vastaus: Helsingin kaupungin omistama Stara urakoi peruskorjauksen. Tilaajana on rakennusvirasto.

Kysymys: Millaiset vaikutukset urakalla on liikenteeseen?

Vastaus: Noin kaksi vuotta kestävä urakka tulee häiritsemään huomattavasti liikennettä Mechelininkadulla. Autoilijoiden kannattaa miettiä muita reittejä etenkin ruuhka-aikoina. 

Meneillään olevista töistä kerrotaan ennakoivasti verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 

Kysymys: Mitä peruskorjaus maksaa?

Vastaus: Peruskorjaus maksaa urakan eri osapuolille kaikkinensa 16 miljoonaa euroa.

Kysymys: Miksi puusto pitää uusia?

Vastaus: Näin laaja peruskorjaus ei ole mahdollinen ilman puiden väliaikaista poistamista. Lisäksi puusto ei monin paikoin ole enää sijaintipaikkansa edellyttämässä kunnossa. Huonokuntoiset yksilöt ovat riski kadulla liikkujille. Osittainen uudistamistarve tuli ilmi kesällä 2012 tehdyn laajan kuntoselvityksen yhteydessä. 

Kadun huonokuntoisimmat puut ovat moniongelmaisia: niissä oli onkaloita, ruhjeita, alkavaa lahoa, kuivia oksia ja harsuja latvuksia. Topeliuksen puiston vieressä seisova vanha metsälehmus säilytetään.

Tarkoituksena on uusia kadun keskiosan puukujanne yhtenäisinä kokonaisuuksina. Sen historiallinen luonne ja rytmi säilyvät. Uusia puita tulee enemmän kuin niitä on ennen ollut, ja ne on suojattu kestämään katuelämää huomattavasti aiempaa paremmin.

Kysymys: Kuinka puiden kaato etenee ja milloin saadaan tilalle uusia puita?

Vastaus: Vanhojen puiden kaato etenee kadunrakentamisen aikataulussa, ja uudet taimet istutetaan tilalle mahdollisimman kookkaina. Kaadettavien puiden määrä on noin 150. Viimeiset puut kaadetaan ensi syksynä.

Uudet taimet istutetaan mahdollisimman kookkaina, noin 7–8-metrisinä. Noin kymmenessä vuodessa niistä kasvaa jo melko komeat puurivistöt.

Kysymys: Miksi ilta- ja yöpysäköinti poistuu?

Vastaus: Mechelininkatu on niin merkittävä väylä, että sen koko katutila kannattaa käyttää liikenteen sujuvuuden lisäämiseen. Pysäköinnille parempi paikka on sivukaduilla. 

Tilalle tulee pyörätie.

Kysymys: Pidetäänhän kulkureitti vapaana aina tontille ajoon?

Vastaus: Rakennustyömaan aikana pidetään sisäänajot ja raput auki ajosiltojen avulla, mikäli kaivanto on kulkureitin kohdalla. Näin ollen tavaran kuljetusten sekä toimitusten pitäisi toimia normaaliin tapaan. 

Kysymys: Onko räjäytystöitä tarkoitus jatkaa vielä useampana päivänä ja minkälaisella aikataululla?

Vastaus: Valitettavasti räjäytystöitä on mahdotonta aikatauluttaa tarkasti, sillä niitä tehdään sitä mukaa, kun putkilinjaa rakennetaan ja uutta kaivantoa kaivetaan auki. Emme siis voi aina tietää, missä kohdin kallio on niin pinnassa, että louhintaa on tehtävä. Näillä näkymin räjäytystöitä tehdään viikoittain, ja ne kestävät todennäköisesti pitkälle syksyyn saakka.

Kysymys: Miten siirtokehotus vaikuttaa ajoradalla lastaamiseen muuna aikana kuin klo 7–9? Onko ylimääräisen merkin tehtävä pitää yöpysäköijät poissa? 

Vastaus: Siirtokehotukset ovat siis sitä varten, että työmaa-alue saadaan pidettyä tyhjänä autoista. Lyhytaikainen pysähtyminen (lastaus tai purku) on kuljettajan omalla vastuulla. Lastaus- ja purkutoimenpiteet onnistunevat, kunhan ne eivät tapahdu suoraan senhetkisellä työalueella eli omaa pelisilmää käyttäen varmasti saa hoidettua lastauksetkin.

Kysymys: Mitä kaadetuille puille tehdään?

Vastaus: Mechelininkadun kaadetuista puista tehdään pääosin haketta, mutta puuta tarjotaan myös puusepille. 

Kysymys: Mistä saa tietoa urakan etenemisestä?

Vastaus: Verkkosivuillemme päivitetään ennakoivasti tietoa urakan etenemisestä ja sen vaikutuksista liikenteeseen. 

Mechelininkadun peruskorjaukselle on myös oma Facebook-yhteisö: Mechelininkatu.

Tilaa WhatsApp -viestit:

Laitamme viestiä esimerkiksi meneillään olevista töistä.

Lisää puhelimesi yhteystietoihin numero 045 899 4415 ja anna yhteystiedolle nimeksi esim. Mechelininkadun urakka. Whatsapp toimii vain, jos yhteystietomme on puhelinluettelossasi.

Lähetä tähän numeroon WhatsAppissa viesti, josta käy ilmi, että haluat tilata listan viestit.

Lisäämme sinut listalle, ja alat saada meiltä viestejä. Muut viestien vastaanottajat eivät näe numeroasi. Emme luovuta yhteystietoja eteenpäin. Jos haluat perua tilauksen, lähetä meille viesti aiheesta.