16.1.2017

Mechelininkadun peruskorjaus alkaa katupuiden poistamisella

Mechelininkadun kaksivuotinen peruskorjaus on alkamassa. Kadun suurremontissa menee lähes kaikki uusiksi. Molempiin suuntiin kaksikaistaisen kadun ajoradat kavennetaan, raitiotiet pysäkkijärjestelyineen ja kadun koko maanalainen kunnallistekniikka uusitaan.

Koululaisten ja alueella liikkuvien turvallisuuteen tullaan kiinnittämään paljon huomiota. Urakan valmistuttua loppuvuodesta 2018 niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin on sujuvaa kulkea Mechelininkadulla.

Liikenneruuhkia luvassa, suosi muita reittejä

Mechelininkadun peruskorjaus tehdään välillä Leppäsuonkatu–Nordenskiöldin aukio. Katurakentaminen tulee aiheuttamaan liikenneruuhkia Mechelininkadulla ja Töölön alueella sekä vaikeuttaa Länsisatamassa asiointia. Jos suinkin mahdollista, kannattaa autoilijoiden käyttää mitä tahansa toista reittiä.

–Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti tärkeän asunto- ja liikennekadun peruskorjaus, joka on välttämätöntä tehdä, sanoo projektinjohtaja Jarmo Ahonen rakennusvirastosta.

– On kaikkien etu, että katu peruskorjataan tavalla, josta aiheutuu mahdollisimman lyhytaikaisesti haittaa ja jolla saavutetaan lopputulos, josta myös tulevat sukupolvet nauttivat vuosikymmenienkin kuluttua, Ahonen muistuttaa.

Ilta- ja yöpysäköinti poistuu kadun varrelta ja pyöräilijät saavat omat yksisuuntaiset kaistansa.

Caloniuksenkadun ja Hietaniemenkadun raitiovaunupysäkit yhdistetään Arkadiankadun risteyksen kohdalle. Toimenpiteellä parannetaan 8-ratikan nopeutta ja luotettavuutta sekä saadaan liikennöintiin kustannussäästöjä.

Pyöräilylle omat kaistat

Mechelininkatu on jatkossakin 2+2 -kaistainen pääkatu. Pyöräliikenne kulkee ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla ja yksisuuntaisilla pyöräteillä. Pyörätiejärjestelyt parantavat merkittävästi pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta sekä selkeyttävät liikenneympäristöä ahtaassa katutilassa ja liittymissä. Järjestely kuuluu osana kantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon parantamiseen Ruoholahden ja Pasilan välillä.

Puukujanteet uusitaan, metsälehmus säilyy

Mechelininkadun nykyinen puukujanne ei ole enää kaupunkikuvallisesti eikä puuston kunnon perusteella arvioituna sijaintipaikkansa ansaitsemassa kunnossa. Puuston uudistamistarve tuli ilmi kesällä 2012 tehdyn laajan kuntoselvityksen yhteydessä. Kadun huonokuntoisimmat puut ovat moniongelmaisia, sillä niillä oli esimerkiksi onkaloita, ruhjeita, alkavaa lahoa, kuivia oksia ja harsuja latvuksia. Topeliuksen puiston vieressä seisova vanha metsälehmus säilytetään.

Tarkoituksena on uusia kadun keskiosan puukujanne yhtenäisinä kokonaisuuksina. Uusimisella varmistetaan, että kadun puukujanteeseen perustuva historiallinen luonne ja rytmi säilyvät. Siten voidaan myös estää vanhasta ja huonokuntoisesta puustosta aiheutuvat riskit kadun käyttäjille. Yhtenäisenä kokonaisuutena uusiminen suo mahdollisuuden rakentaa uudet kasvualustat puurivistölle. Siten varmistetaan puustolle hyvät kasvuolosuhteet ja luodaan edellytykset elinvoimaisen puukujanteen muodostumiselle kohtuullisessa ajassa.

Vanhojen puiden kaato etenee kadunrakentamisen aikataulussa, ja uudet taimet istutetaan mahdollisimman kookkaina. Puiden poistaminen aloitetaan Hietaniemenkadun kohdalta. Noin kymmenessä vuodessa taimista kasvaa jo melko komeat puurivistöt.

Tavoitteena on varmistaa hankkeen sujuva, häiriötön ja viivytyksetön läpimeno, mikä vähentää asukkaille ja liikenteelle koituvaa häiriöitä ja tuo kustannussäästöjä.

–Mechelininkadun työmaan aikaista viestintää varten tullaan avaamaan sosiaalisen median kanavia, joiden avulla saadaan monen suuntaista ja kiireellistä viestintää tehokkaasti hoidetuksi. Erityisesti haluamme varmistaa, että työmaan viestintä tavoittaa koulun ja koululaisten vanhemmat sanoo rakennusviraston viestintäsuunnittelija Roy Koto.

Mechelininkadun peruskorjauksen urakoitsijana on Helsingin kaupungin Stara ja tilaajana on rakennusvirasto. Työt alkavat katupuiden poistamisella 18. tammikuuta 2017. Koko urakka on valmis 2018 loppuun mennessä.

Lisätiedot:
projektinjohtaja Jarmo Ahonen, rakennusvirasto, puh. 09 310 38624