26.5.2017

Mechelininkadulla tehdään mittavia louhintatöitä

Helsinki on Euroopan kallioisin pääkaupunki. Tämä näkyy myös Mechelininkadun peruskorjauksessa, jossa räjäytystöitä joudutaan tekemään melkeinpä viikoittain. 

Räjäytystöitä tehdään kaupunkiympäristöissä ja asutusalueiden keskellä silloin, kun rakennetaan kallioperäiseen maastoon. Mechelininkadun urakassa on jo jouduttu tekemään mittavia louhintatöitä Sibeliuksen puiston edessä sekä Linnankoskenkadun ympäristössä. Pintalouhintatyöt ovat käynnissä myös Mechelininkadulla.

– Käymme kerran vuorokaudessa panostajan kanssa työmaan läpi. Mechelininkadun kohde on haastava, sillä alueella on paljon asutusta ja liiketiloja, vilkasta liikennettä sekä kaapeleita ja putkistoa. On tärkeää suunnitella ajoissa etukäteen, millaisilla panoksilla voi milläkin alueella ampua, räjäytystöiden johtaja Mika Lindgren kertoo.

Räjäytysten tarve tulee vastaan töiden edetessä

Mechelininkadun alla sijaitseva kunnallistekniikka, eli vanhat sekavesiviemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. Tämän lisäksi uusitaan myös vanhat vesijohdot sekä kaasuputket. Vanhat vesihuoltolinjat on rakennettu pääosin 1920- ja 1930-luvuilla. Uudet linjat rakennetaan aiempaa syvemmälle, mikä suojelee niitä esimerkiksi routimiselta.

Suunnitelmiin on pyritty määrittelemään kallionpinnat, mutta yleensä louhittavan kallion määrä nähdään vasta kaivutyön edetessä. Näin ollen suunnitelmia räjäytyksien ajankohdasta ei voida tehdä pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Silloin kun kohde on todella lähellä asuintaloja eikä siellä pystytä räjäyttämään, käytetään hydraulikiilaa. Menetelmä toimii niin, että kallioon porataan reikiä ja kallio halkaistaan hydraulisesti kiilaamalla haluttuun syvyyteen. Tämän jälkeen kiviaines poistetaan.

– Tämä on turvallinen tapa poistaa kalliota, kun työn tarkkuus on erityisen tärkeää. Se ei myöskään aiheuta erityistoimia kuten louhintakohteen peittämistä tai liikenteen pysäyttämistä lentävien irtokappaleiden varalta. Tämä on kuitenkin hidas ja työläs menettelytapa, Lindgren toteaa.

Tärkeintä louhintatöissä on turvallisuuden varmistaminen

Räjäytystöihin valmistaudutaan aina huolellisesti etukäteen, ja tärkein asia on turvallisuuden varmistaminen. Ympäröiviin kiinteistöihin tehdään aina katselmukset ennen töiden aloittamista.