21.9.2017

Mechelininkadun urakan ensimmäinen osuus valmistuu aikataulussa

Tammi-helmikuun vaihteessa 2017 aloitettu Mechelininkadun peruskorjaus etenee suunnitellusti. Syyskuun aikana saadaan valmiiksi ensimmäinen osio urakasta, kun Kesäkadun ja Rajasaarentien väliset työt valmistuvat. Vain puiden istutus jätetään ensi vuodelle.
 

Suuri peruskorjausurakka, joka on parhaillaan käynnissä kulttuurihistoriallisesti tärkeällä Mechelininkadulla, on vaikuttanut väistämättä niin asukkaiden kuin läpikulkijoidenkin arkeen. Kaupunkia on kuitenkin uudistettava, jotta se olisi toimiva ja viihtyisä asukkailleen myös tulevaisuudessa.

Urakka on edennyt viivytyksettä: Kevään ja kesän aikana Kesäkadun ja Rajasaarentien välisen katuosuuden linjausta muutettiin ja samalla se asvaltoitiin uudelleen. Lisäksi jopa sata vuotta vanhaa kunnallistekniikkaa uusittiin. Alueelle rakennettiin myös muun muassa uusi hulevesilinja.

– Kestävän kehityksen kannalta iso muutos on, että sade- ja muut kadulta kertyvät vedet eivät jatkossa enää mene jätevesien joukkoon ja sieltä vedenpuhdistuslaitokselle, kertoo projektipäällikkö Petra Rantalainen.

Tämän lisäksi osuudella tehtiin johtosiirtoja ja liikennevalotöitä sekä rakennettiin kaapelinsuojaputkia operaattoreita, sähköä ja valaistusta varten.

Valmista on loppuvuodesta 2018

Myös muu Mechelininkadun peruskorjaus etenee kokonaisaikataulun mukaisesti, vaikka työt ovat osoittautuneet maaperäolosuhteiden vuoksi haastaviksi. Alueella on jouduttu tekemään paljon louhintoja, ja räjäytysten ajankohtaa on ollut välillä hankala etukäteen ennustaa. Tämä on tietysti harmillista asukkaiden kannalta.

Asukkaille ja muille kadulla säännöllisesti kulkevien elämää on kuitenkin haluttu helpottaa tarjoamalla mahdollisimman paljon tietoa urakasta. Ajankohtaisista muutoksista ja liikennejärjestelyistä on kerrottu muun muassa hankkeen omilla verkkosivuilla ja Facebookissa. Kiinnostuneet ovat voineet tilata tiedot myös kännykkäänsä pikaviestipalvelu WhatsAppin kautta. Aktiivisesta viestinnästä onkin jo tullut hyvää palautetta.

Kesäkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun välisen osuuden työt on tarkoitus tehdä vuoden loppuun mennessä. Sieltä Caloniuksenkadulle ja edelleen Leppäsuonkadulle ulottuva työmaa jatkuu vielä ensi vuoden.

Mechelininkadun peruskorjauksessa vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot korvataan uusilla. Kunnallistekniikka on ollut vanhentunutta ja siksi kadun peruskorjaus on välttämätön. Tekniikan uusimisen lisäksi raitiokiskot uusitaan, kaksi pysäkkiä yhdistetään, ajoratoja rakennetaan uudestaan ja Mechelininkadun molemmille reunoille tulee pyöräkaistat.

Urakan valmistuttua niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin on sujuvaa kulkea omilla väylillään Mechelininkadulla.