16.1.2018

Mechelininkadun työt jatkuvat pakkasista huolimatta

Mechelininkadun urakassa ei siirrytä talvilevolle, vaikka pääkaupunkiseudullekin saataisiin vielä kunnon valkea talvi. Töitä jatketaan keskeytyksettä Hietaniemenkadun ja Kesäkadun välillä. Nordenskiöldinkadun ja Rajasaaren risteyksen välillä kunnallistekniset työt valmistuvat tammikuun loppuun mennessä.

Mikäli sääennuste lupaa lumisateita ja kovia pakkasia, kunnon talvikelit voivat kuitenkin hidastaa työvaiheiden tekemistä. Huomioon otettavina riskeinä ovat tällöin esimerkiksi vesijohtojen jäätyminen ja kaapeleiden läheisyydessä työskenteleminen routaantuneessa maassa. 

Louhintatyöt jatkuvat maaperäolosuhteiden mukaisesti joko räjäytyksin tai hydraulisesti kiilaten. Silloin kun kohde on todella lähellä asuintaloja eikä siellä pystytä räjäyttämään, käytetään hydraulikiilaa. Kiilaus on kuitenkin työvaiheena erittäin hidasta ja vaikuttaa näin putkitustöiden etenemiseen. Räjäytystöihin valmistaudutaan aina huolellisesti etukäteen, sillä tärkeintä on turvallisuuden varmistaminen.

Mechelininkadun urakka on kulttuurihistoriallisesti tärkeän asunto- ja liikennekadun peruskorjaus. Kaupunkia täytyy uudistaa, jotta se olisi toimiva ja viihtyisä asukkailleen myös tulevaisuudessa. Alueella on jopa sata vuotta vanhoja vesihuoltoputkia, ja kestävän kehityksen kannalta on iso muutos, että hulevedet eivät jatkossa enää mene jätevesien joukkoon, projektipäällikkö Petra Rantalainen kertoo.

Kaikkiaan Mechelininkadun rakennustyöt ovat nyt noin puolessa välissä. Pintatöitä eli kivi- ja asfalttitöitä jatketaan keväällä huhtikuun puolesta välistä lähtien.

Kaikki Mechelininkadun työt saadaan tehtyä aikataulun mukaisesti vuoden 2018 loppuun mennessä.