8.8.2018

Näytetään yhdessä esimerkkiä – turvallinen koulutie on jokaisen asia

Syyslukukauden alkaessa koulujen ympäristöt täyttyvät taas pienistä kulkijoista. Lasten ja vanhempien kannattaa keskustella tulevasta koulumatkasta hyvissä ajoin ennen koulun alkua ja myös harjoitella reittiä yhdessä.

Turvallinen koulutie on aikuisten esimerkin varassa. Siksi jokaisen aikuisen on syytä tarkastella omaa liikennekäyttäytymistään. Alakoululaiset havainnoivat liikennettä vielä puutteellisesti. Auton nopeuden tai etäisyyden arviointi on vaikeaa pienimmille koululaisille ja myös vaaratilanteiden tunnistaminen kehittyy vasta iän myötä. 

Mechelininkatu ja Taivallahden peruskoulun lähiympäristö ovat edelleen työmaa-aluetta, minkä vuoksi tuotantopäällikkö Eila Hägg toivoo kaikilta valppautta liikenteessä.

”Pyrimme tekemään kadulle turvallisia väyliä ja olemme kiinnittäneet huomiota ohjaukseen, jotta suojatiet löytyisivät. Lasten onkin tärkeää noudattaa näitä merkkejä”, Hägg muistuttaa.

Työmaa-alueen läheisyydessä liikuttaessa on noudatettava aina erityistä varovaisuutta:

  1. Vanhemmat näyttävät lapsille mallia turvallisesta reitistä. Työmaalla on tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Älä lähde oikomaan, vaan seuraa opasteita ja opeta niiden mukainen reitti myös lapsille.
  2. Kasvata lapsi valppaaksi. Työmaan läheisyydessä ei pidä keskittyä puhelimeen tai leikkiin.

Vastuu liikenteessä on aina aikuisella. Näytetään yhdessä turvallista esimerkkiä.